Skate park

  • Investor: Konkurs

  • Destination: Recreational

  • Location: Prishtinë, Kosovë

  • Date: 11/11/2015