Shokët e Lirisë – Vendi 1

  • Investor: Komuna e Gjakovës

  • Destination: Commemorative

  • Surface: 150m²

  • Location: Gjakovë, Kosovë

  • Date: 14/06/2013