RED – Shtëpi për të moshuar

  • Investor: Konkurs

  • Destination: Residential

  • Location: Gjakovë, Kosovë

  • Date: 02/03/2014