Peja Bazar – Vendi 3

  • Investor: Komuna e Pejës

  • Destination: Commercial

  • Surface: 5225m²

  • Location: Pejë, Kosovë

  • Date: 17/07/2013