KINO “Hyrije Hana”

  • Investor: Private

  • Floors: P+1

  • Surface: 500 m²

  • Location: Gjakovë, Kosovë

  • Date: 23/12/2021

Kino Hyrije Hana në qendër të Gjakovës u rikthye prap me një frymë të re pas 30 viteve. Funksioni që kishte më parë iu kthye me modernitetin e tanishëm duke I shtuar një vlerë të re qytetit.

Maden Group duke u bazuar në gjendjen në të cilën ishte kinemaja duke e ruajtur strukturën të cilën e kishte më parë ambientoi elemente të reja të cilat I japën gjallëri. Brenda sallës mbizotron ngjyra e kuqe në te gjithë hapësirën e cila ta jep ndjenjen e njëtrajtëshmërisë.

Që nga hyrja kryesore ku blihen biletat e deri tek hyrja brenda sallës është krijuar një ambient tërësisht që të shtyn të zbulosh se çfarë fshihet mbrapa derës kryesore duke ofruar një përvojë që shkon përtej asaj që ndodh brenda dhomës. Sot është pikë themeli i zhvillimit të kulturës dhe rinisë.

After 30 years, the Kino Hyrije Hana in Gjakova’s center reopened with a fresh energy. The purpose it formerly served has returned to modernity, providing fresh value to the city.

Based on the state of the cinema, Maden Group produced new parts that gave it vitality while keeping the structure it had previously. Inside the hall, the color red dominates the room, creating a sense of unity.

From the main entry where tickets are purchased to the entrance within the hall, a setting has been built that encourages you to find what is concealed behind the main door, providing an experience that extends beyond what transpires inside the chamber. Today, culture and youth development are intertwined.