Këndi i leximit

  • Investor: Konkurs

  • Destination: Commercial

  • Location: Prishtinë, Kosovë

  • Date: 01/04/2016