Green&Protein Podgorica

  • Investor: Green&Protein

  • Destination: Eat and Drink

  • Floors: P+1

  • Surface: 130 m²

  • Location: Podgorica, Montenegro

  • Date: 19/09/2022

Sustainability is a tough topic to avoid nowadays, and much more so in the world of interiors; thus, doing our part for the environment is critical.

And that’s exactly what we did, and where the inspiration for this project’s interior design came from.

Since Green and Protein as a franchise stands for healthy food and drinks, then what’s a better way to introduce a “healthy environment” design.

We get to feel the entire experience in this project, where the major idea for this design comes from recycled cardboard tubes that were employed as parts in creating the design as a whole, whether it is for walls or the bar.

While the green paint and tiles complement the design well by giving peace and motivation to a working atmosphere. The additional vegetation, which Gen Z refers to as their “next best friend,” always helps taking in the worst and bringing out the best.

The end result is a welcoming, healthy, and sustainable environment that we are delighted to call our own design.

Qëndrueshmëria është një temë e vështirë për t’u shmangur në ditët e sotme, dhe shumë më tepër në botën e enterierit ; Kështu, të bëjmë pjesën tonë për mjedisin është pak kritike.

Kjo është pikërisht ajo që bëmë dhe nga erdhi frymëzimi për dizajnin e brendshëm të këtij projekti.

Meqenëse Green and Protein si ekskluzivitet nënkupton ushqim dhe pije të shëndetshme, atëherë cila është një mënyrë më e mirë për të prezantuar dizajnin e një “ambienti të shëndetshëm”.

Ne e ndjejmë të gjithë përvojën në këtë projekt, ku ideja kryesore për këtë dizajn vjen nga tubat e kartonit të ricikluar që u përdorën si pjesë në krijimin e dizajnit në tërësi, qoftë për mure apo për shank.

Ndërsa ngjyra e gjelbër dhe pllakat e plotësojnë dizajnin duke i dhënë paqe dhe motivim një atmosfere pune. Gjelbërimi shtesë, të cilës Gen Z i referohet si “miku i tyre i ardhshëm më i mirë”, gjithmonë ndihmon në nxjerrjen në pah të më së mirës.

Rezultati përfundimtar është një mjedis mikpritës, i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm, të cilin me kënaqësi e quajmë dizajn tonin.

Other Projects