Presentation at Autostrada Biennale 3rd Edition

Në Gusht 2021, CEO i Maden Group Ideal Vejsa u ftua të kontribojë si pjesë e Autostrada Biennale Edicioni I 3-të “Çka nëse një rrugëtim”.

Gjatë workshop-it Ideali në cilësinë e panelistit prezantoi dhe ndau përvojat për temën “Qasja Ndër Disiplinore në Industrinë Kreative dhe Biznes”. Qasja më e mirë ishte duke treguar ndërlidhjen mes projekteve të Maden Group dhe artistëve të cilët kontribuan në rrugëtimin tone.

Disa nga projekteti si : Zyrja e Maden Group, ICK, Boortmalt , Hostel MAMI ne bashkepunim me artistët si: Mimoza Rraci, Yll Xhaferi, Drito Selmani, Ilirjan Ibrahimi, Shkamb Hadri, Rrezart Dujaka.

Vejsa prezantoi projektet si një formë arti ku hapësirat ku jetojmë dhe punojmë portretizojnë një qasje unike dhe e freskët në vendin tonë që përmirësojnë cilësinë e jetës.

In August 2021, the CEO of Maden Group Ideal Vejsa was invited to contribute as part of the Autostrada Biennale 3rd Edition “What if a journey”.

During the workshop Ideal as a panelist presented and shared experiences on the topic “Interdisciplinary Approach to the Creative Industry and Business”. The best approach was showing the link between Maden Group projects and the artists who contributed to our journey.

Some of the projects such as: Maden Group Office, ICK, Boortmalt, Hostel MAMI in collaboration with artists such as: Mimoza Rraci, Yll Xhaferi, Drito Selmani, Ilirjan Ibrahimi, Shkamb Hadri, Rrezart Dujaka.

Vejsa presented projects as an art form where the spaces where we live and work portray a unique and fresh approach to our country that improve the quality of life.

Back to all news