Maden në Universitetin Politeknik të Tiranës

Në prezantimin e mbajtur në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, shpalosim historinë dhe fillimet e Maden Group.

Nëpërmjet këtij prezantimi, përpiqemi të rrethojmë rrënjët dhe zhvillimin e kësaj grupi prej fillimit të tij në vitin 2009, kur u themelua nga dy partnerë të pasionuar, deri tek arritjet dhe progresi i tanishëm. Maden është një studio e arkitekturës e cila u themelua në Kosovë, dhe aktualisht përbëhet nga një ekip prej 30 anëtarësh të përkushtuar, të cilët kolektivisht përfaqësojnë forcat dhe vizionin e Maden Group.

Në aspektin tjetër, prezantimi fokusohet në projektet e fundit të prezantuara nga Ideal Vejsa, i cili trajton arkitekturën si një formë arti. Në këtë segment, përqendrohemi në idetë dhe konceptet e shfaqura, duke theksuar se hapësirat në të cilat jetojmë dhe punojmë përfaqësojnë më shumë se thjesht mjediset fizike – ato portretizojnë një qasje unike dhe e freskët në vendin tonë. Kjo qasje në dizajn dhe arkitekturë shërben si një mjet për të përmirësuar cilësinë e jetës së komunitetit tonë.

Prezantimi mbyllet me një fazë interaktive, ku studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Ideali diskutojnë dhe shkëmbejnë pikëpamjet e tyre. Kjo fazë e prezantimit ofron një platformë për të thelluar diskutimet dhe për të përcaktuar rrugët e reja të bashkëpunimit dhe zhvillimit të mëtejshëm.

Back to all news