Maden fitues i konkursit “Swiss Construction Holding”

Me kënaqësi ju njoftojmë se projekti ynë “Sokaku” është zgjedhur fitues i konkursit vendor “ Swiss Construction Holding ”.

Mes 13 studiove të zgjedhura vendore dhe ndërkombëtare nga investitori, propozimi ynë u dallua për qasjen inovative, dizajnin e menduar dhe përkushtimin për të përmirësuar strukturën urbane të këtij qyteti historik.

Ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për mundësinë për të kontribuar në peizazhin arkitektonik të Prizrenit dhe jemi të përkushtuar për të realizuar vizionin tonë me përkushtimin dhe profesionalizmin maksimal.

We are pleased to announce that our Project “Sokaku” has been selected as the winner of the local competition “Swiss Construction Holding”.

Among 13 local and international studios selected by the investor, our proposal stood out for its innovative approach, thoughtful design and commitment to improving the urban fabric of this historic city.

We are extremely grateful for the opportunity to contribute to the architectural landscape of Prizren and are committed to realizing our vision with the utmost dedication and professionalism.

Back to all news