Share Prishtina 2022

Për herë të parë në Kosovë, më 28 shkurt 2022, është mbajtur Konferenca Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Zhvillimit Urban – Contractor Prishtina, organizuar nga SHARE Architects dhe Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës.

Në konferencë, patëm kënaqësinë të diskutonim dhe informonim publikun për fillimin e Maden Group si dhe të diskutonim parimet tona në dizajn përmes prezantimit të AC headoffice, ku secili projekt ka një fokus të veçantë në tema të tilla si përballueshmëria, qëndrueshmëria dhe identiteti.

Back to all news