Category: Uncategorized

Bienale e Arkitektures 2022

Best of the best 🥇

Bienale e Arkitekturës 2022

Pas një pune të gjatë dhe një mundi të madh ju njoftojmë që dje jemi shpërblyer me Çmimin Kryesor dhe 7 çmime tjera në kategori të ndryshme të fushës së arkitekturës nga juria profesionale ndërkombëtare dhe e vendit, organizuar nga Shoqata e Arkitektëve të Kosovës.

Projekti më i mirë i ndërtesave Art/Kulturë Vendi i parë – AMC Multimedia

Projekti më i mirë i ndërtesave të banimit

Vendi i dytë – Kulla Zotnise / Front

Projekti më i mirë i ndërtesave komerciale Vendi i dytë – Europipe

Projekti më i mirë i ardhshëm në zhvillim

Vendi i parë – Kompleksi Çeshmja

Projekti më i mirë i enterierit

Vendi i dytë – Homme

Projekti më i mirë i intervenimit në ndërtesa

Vendi i dytë – Heb’s Podujeve

Projekti më i mirë i projekteve të parealizuara

Vendi i parë – Gate Residence

Çmimi kryesor – AMC Multimedia

Share Prishtina 2022

Për herë të parë në Kosovë, më 28 shkurt 2022, është mbajtur Konferenca Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Zhvillimit Urban – Contractor Prishtina, organizuar nga SHARE Architects dhe Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës.

Në konferencë, patëm kënaqësinë të diskutonim dhe informonim publikun për fillimin e Maden Group si dhe të diskutonim parimet tona në dizajn përmes prezantimit të AC headoffice, ku secili projekt ka një fokus të veçantë në tema të tilla si përballueshmëria, qëndrueshmëria dhe identiteti.