Bienale e Arkitektures 2022

Best of the best 🥇

Bienale e Arkitekturës 2022

Pas një pune të gjatë dhe një mundi të madh ju njoftojmë që dje jemi shpërblyer me Çmimin Kryesor dhe 7 çmime tjera në kategori të ndryshme të fushës së arkitekturës nga juria profesionale ndërkombëtare dhe e vendit, organizuar nga Shoqata e Arkitektëve të Kosovës.

Projekti mĂ« i mirĂ« i ndĂ«rtesave Art/KulturĂ« Vendi i parĂ« – AMC Multimedia

Projekti më i mirë i ndërtesave të banimit

Vendi i dytĂ« – Kulla Zotnise / Front

Projekti mĂ« i mirĂ« i ndĂ«rtesave komerciale Vendi i dytĂ« – Europipe

Projekti më i mirë i ardhshëm në zhvillim

Vendi i parĂ« – Kompleksi Çeshmja

Projekti më i mirë i enterierit

Vendi i dytĂ« – Homme

Projekti më i mirë i intervenimit në ndërtesa

Vendi i dytĂ« – Heb’s Podujeve

Projekti më i mirë i projekteve të parealizuara

Vendi i parĂ« – Gate Residence

Çmimi kryesor – AMC Multimedia

Back to all news